top of page
Spider Web

מאמרים 

ברחבי העולם קיימים מגוון חומרים כתובים על ביודינאמיקה, 
בעזרת מגזין אדם עולם אנחנו מתרגמים וכותבים תכנים חדשים
בעברית על חקלאות ביודינאמית

כאן תוכלו לקרוא מספר נבחר של מאמרים
לקריאת מכלול המדורים בקרו בערוץ הביודינאמי במגזין אדם עולם

כמו שהטבע מראה.jpg
האם החקלאות.jpg
עתיד החקלאות במצרים.jpg
איפה אני בחווה.jpg
יותר אדם יותר אדמה.jpg
הגליון הראשון של  העיתון השנתי לחקלאות ביודינאמית

במרץ 2022 מזגין אדם עולם הפיק את העיתון הראשון בעברית על חקלאות ביודינאמית ועריכה מקצועית של אדם עולם. 

אנו מתכננים להוציא בכל שנה מגזין שנתי שמאגד את מייטב העשייה של הביודינאמיקה בישראל.

עיתון חקלאות ביודינאמית 1.jpg
bottom of page