top of page

לוח זריעה ושתילה ביודינאמי

***חדש***
קורס אונליין: אסטרונומיה בחקלאות ועיבוד מזון

אודות

לוח זריעה ושתילה ביודינאמי מציג את התנועות של גורמי השמיים בכדי לסייע בהבנה של התנודות והשינויים בעולם הצומח ומעבר

fruit-day-root-day-harvesting.jpg

צנוניות שנזרעו במועדים אסטרונומים שונים

בעזרת הלוח שנה ניתן גם לדייק פעילויות חקלאיות נוספות כמו: ייחורים, הפקת שמנים ויין, טיפול במחלות צמחים, עבודה במכוורת דבורים ועוד.

שמנים לפי ירח.jpg

שמן פשתן במועדי קטיף שונים

הלוח הביודינאמי העברי מופק על ידי האיגוד לחקלאות ביודינאמית בהודו
ותורגם על ידי מרכז אדמה חיה

מודעה לוח זריעה ושתילה 2023.jpg

* בכדי לקבל את המרב מהלוח וכדי להימנע משימוש לא נכון והשפעות שליליות, רצוי להכיר את כל המופעים השונים בלוח ואת תהליכי הגידול הביודינאמיים. כמו כן, מומלץ להיעזר בליווי של איש/ה המנוסים בעבודה עם הלוח.

***חדש***
קורס אונליין: אסטרונומיה בחקלאות ועיבוד מזון

טופס הזמנה (חינם) לוח זריעה ושתילה 2022

תודה על הזמנת הלוח

טופס הזמנה (חינם) לוח זריעה ושתילה 2022

תודה על הזמנת הלוח

טופס הזמנה (חינם) לוח זריעה ושתילה 2022

תודה על הזמנת הלוח

לאחר מילוי הטופס 
ישלח אליך דוא"ל עם הלוח
נשמח להתאים לכם תוכניות הדרכה וליווי

bottom of page