קורס מרוכז בחקלאות ביודינאמית

27-28 בנובמבר 2019

נאות סמדר

תוכנית מפורטת תפורסם בקורב

למטה ראו תוכנית של הסדנה הקודמת

© נוצר על ידי לירון ישראלי

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Proudly created with wix.com