top of page

סרטונים

מתוך פרויקט החוות החיות
חוות בית ספר רודלוף שטיינר בניירובי קניה

חקלאות בשירות החיים
קולות של חקלאים ביודינאמים מספרים על עבודתם

הארגון למחקר בחקלאות אורגנית  FiBEL
מציג מחקר בו ניבדק כיצד ניתן להאכיל את העולם מחקלאות אורגנית

טיה מריה קארלסון, מנכ"ל האיגוד הביודינאמי האמריקאי
להעיר את הלב בחקלאות

סוגיות של צדק, אקלים וחקלאות בימינו

פודקאסט
פרק 9: חקלאות ביודינמית, חלק ב'

לוגו חידת האדם.jpg

בפרק השני והאחרון בסדרה על החקלאות הביודינמית שוחחנו על נקודות מרכזיות בהתפתחות התחום מאז "הקורס החקלאי" שניתן בשנת 1924. דיברנו על ארגון דמטר, על החקלאות האורגנית, על התנועה האקולוגית, על מכוני מחקר, על התפתחות החקלאות בעולם וגם בישראל. כמו כן ביקרנו במשק חביביאן, שעובר הסבה מאורגני לביודינמי, ושמענו ממנו על התהליך.

פודקאסט 

פרק 8: חקלאות ביודינמית, חלק א'

לוגו חידת האדם.jpg

בחלק הראשון של השיחה על החקלאות הביודינמית מספר לירון ישראלי על "הקורס הביודינמי" שנתן ד"ר רודולף שטיינר בשנת 1924, ומהווה את הבסיס לחקלאות הביודינמית. נשמע מהם עקרונות הגישה האנתרופוסופית לחקלאות, נשאל האם מדובר בקסמים או במדע, וכיצד חקלאות ביודינמית יכולה להציל את העולם. 

חקלאות ביודינאמית וקהילה
מתוך כנס אדם עולם 2016

סיכום פעילות אדמה חיה 2014-2015

הפקה ותסריט: אדוה מנור

מזון והתפתחות רוחנית
הרצאה בכנס אמירים לצמחונות וטבעונות 2016

המסע של דיויד בירנס לגדל את המזון הטהור ביותר בחווה הביודינאמית: Yellow Barn

טריילר לסרט
החווה הקטנה הגדולה ביותר

סיפור הקמתה של חווה ביודינאמית

האלכימאים
עבור כל אלו שרוצים לרפא ולקדש את האדמה

bottom of page