top of page

לוח זריעה ושתילה ביודינאמי

לוח זריעה ושתילה ביודינאמי מציג את התנועות של גרמי השמיים בכדי לסייע בהבנה של התנודות והשינויים בעולם הצומח ומעבר.

בעזרת הלוח שנה ניתן גם לדייק פעילויות חקלאיות נוספות כמו: ייחורים, הפקת שמנים ויין, טיפול במחלות צמחים, עבודה במכוורת דבורים ועוד.

fruit-day-root-day-harvesting.jpg

צנוניות שנזרעו במועדים אסטרונומים שונים

שמנים לפי ירח.jpg

שמן פשתן במועדי קטיף שונים

הלוח הביודינאמי העברי מופק על ידי האיגוד לחקלאות ביודינאמית בהודו
ותורגם על ידי מרכז אדמה חיה

לוח 2022.jpg

* בכדי לקבל את המרב מהלוח וכדי להימנע משימוש לא נכון והשפעות שליליות.
רצוי להכיר את כל המופעים השונים בלוח ואת תהליכי הגידול הביודינאמיים.
כמו כן מומלץ להיעזר בליווי של איש.ה המנוסים בעבודה עם הלוח.

לאחר מילוי הטופס 
ישלח אליך דוא"ל עם הלוח
bottom of page