top of page

תערובות זרעים
לצמחיית שירות וכיסוי

תערובת זרעים ייעודית לגד״ש, מטעים וגני ירק
מורכבות משילוב של דגנים, קטניות ומצליבים. 
הכיסוי נועד לשמר ולטייב את הקרקע, לשקם פעילות מיקרוביאלית
ובכך לתמוך בהצלחה הגידול העיקרי והשבחת איכות המשאב החקלאי העיקרי - אדמה. 

Slide2 final.JPG

דגשים שלנו מתוך שלוש שנות ניסויים מסחריים

זריעה בשטחֿ/יישום

זריעה במדשנת או מזרעה - ​לקראת גשם אפקטיבי ראשון. 
יש להגיע לפיזור אחיד של הזרעים.
התערובת מורכבת מזרעים בגדלים שונים

Slide2 final.JPG

ניטור

ניטור רציף של קצב ואיכות התפתחות צמחיית השירות 
מסייע לדייק את הממשק תוך כדי עונת הגידול

Slide2 final.JPG

מעקב התפתחות 

משטר טמפרטורה וגשמים משפיע על יחס התפתחות זרעי התערובות מול צמחיית הבר המקומית, דבר אשר משפיע על ניהול בנק הזרעים ברקעקע בראייה רב שנתית 

Slide2 final.JPG

בנטיעות חדשות יש לשם לב לגובה צימות התערובת 
ביחס לשתילים החדשים, התערובת חיונית
להגנה על קרקע חשופה

סיום הגידול 

ישנם מספר אפשרויות לסיום הגידול כתלות ביעדים :

  • הצנעה בכיסוח ותיחוח <-- לדישון ירוק

  • השכבה במעגלה זוויתית <-- לשמירת כיסוי צמחי

  • כיסוח <-- לשמירת כיסוי צמחי עדין 

Anchor 2

תזמון בכל השלבים הוא המפתח להצלחה!

מדוע תערובות צמחיית שירות? 
 

Slide1 final.JPG

הזמנות לעונה
2022-2023

Anchor 1
סיכום מזרע 2021-22.jpg
סוג תערובת
סוג הזמנה

תודה על פנייתכם,
ניצור עמכם קשר בהקדם!

bottom of page