top of page

שירותים לחקלאי

"הבט בטבע מקרוב ותבין את הכל"

א. איינשטיין

חקלאות יערנית

חקלאות יערנית (agroforestry) הינו שילוב מכוון של עצים ושיחים בתוך מערכת גידולי שדה או גידול בעלי חיים. יישום זה מסייע לגוון את כמות התוצרים מיחידת שטח ומעלה את התפקוד האקולוגי, הכלכלי והחברתי..

ממשק אגרו-אקולוגיה

הבריאות והפריון של כל משק חקלאי תלויה ביציבות האקולוגית שלו.
אנו מציעים ליווי ויעוץ בשיפור הממשק החקלאי לשימור מגוון מינים. גיוון הייצור החקלאי. הדברה ביולוגית ועוד.

הדרכה, קורסים וסדנאות

היכולת של חקלאי להנהיג את המשק שלו לעבר יציבות אקולוגית, תלויה בקישורים רבים. אדמה חיה מציע ליווי פרטני לחקלאים, קורס  שנתי בחקלאות ביודינאמית וסדנאות קצרות עפ:י צורך

בדיקות קרקע

בדיקות קרקע כרומוטוגרפיות מאפשרות לכל חקלאי לקבל לקבל בדיקת קרקע פשוט ואפקטיבית, המצביעה על מצב החומר האורגני בקרקע, תכולת פחמן ומינרלים. בנוסף, בדיקה זאת עוזרת לראות את חיוניות התהליכים החיים בקרקע.
-פרטים נוספים בקרוב-

חקלאות תומכת קהילה

בניית שותופות יציבה בין חקלאות לקהילה הינה מפתח לחקלאות בת קיימא.

אנו מציעים תמיכה וליווי בהקמה של חקלאות בשיתוף הקהילה.
בניית תוכנית גידולים לשיווק ישיר וסיוע בבניית קשר עם קהלי יעד שונים.

?צריכים עוד פרטים

 מוזמנים לתאם פגישה אישי או להתקשר

bottom of page