top of page
Image by Kumiko SHIMIZU

מפגשי היכרות   

הכשרת מקצוע בחקלאות ביודינאמית

מזמינים אתכם להירשם למפגשי ההיכרות שלנו
לקראת תוכנית הכשרת מקצוע בחקלאות ביודינאמית

מה בתכנית?

סיור במשק סלסילה - כיצד ביודינאמיקה משתלבת במשק חקלאי יצרני?

היכרות עם חמשת העקרונות של הביודינמיקה, מהי? ומדוע היא חקלאות העתיד?

אפשרויות לסיבסוד על ידי משרד הכלכלה לעסקים חקלאים

הצגת התכנים וזמן לשאלות, אופי תהליך הלימוד בקורס
וכיצד התוכנית תומכת בפיתוח היוזמה החקלאית/ גננית שלכם? 

*המפגשים ללא עלות, אך מחייבים הרשמה מראש.

מעניין אתכם להצטרף למפגשים שלנו?
מלאו פרטים כאן 

מועדי המפגשים:

תודה על ההרשמה, ניפגש בקרוב!

bottom of page