top of page
adama haya logo.jpg

קורס מרוכז 
חקלאות ביודינאמית  30.09-01.10

"החקלאות החדשה חייבת להיות מבוססת על ערכים. 
היא צריכה להיות בעלת יציבות אקולוגית. היא צריכה להיות בעלת מרכיב של צדק חברתי, והיא צריכה להיות מושרשת בתרבות שלנו."

ס. שניידר נשיא האיגוד הביודינאמי בארה"ב

במושב טל שחר

בקורס מרוכז ומעשיר, ארזנו את הכלים והעקרונות של החקלאות הביודינאמית
כדי לתת לכם את התשתית לחקלאות המכוונת לאיכות.
הקורס מתאים לחקלאים וגננים הרוצים להעמיק ולהתמקצע בשיטות גידול אורגניות
ולהכיר את הבסיס לגידול ביודינאמי והסבה לתו תקן Demter 


הקורס המרוכז נועד לתמוך בחקלאים ומשקים הנמצאים בתחילת דרכם בחקלאות ביודינאמית.
במקום להקים את הבית ספר המושלם, אדמה חיה יוצאת אל המקומות
בהם החקלאות הביודינאמית מתפתחת 
ובכך עוזרת לכם לראות
איך ניתן להתחיל תהליך הסבה לחקלאות ביודינאמית.

20190322_093310.jpg

החלק המעשי: 
#הכנה ויישום של תכשיר קומפוסט מרוכז.

# יישום של תכשיר 500.

# הכנה ויישום של משחת עצים.

# תכנון עונה חקלאית לפי לוח אסטרונומי.

נושאי הלימוד: 
# התפתחות הגישה ביודינאמית מ- 1924 

# כוחות מעצבים בתהליכים ביולוגים.

# המשק כאורגניזם חי.

# עבודה עם תכשירים ביודינאמיים.


# לוח זריעה ושתילה אסטרונומי.


# הזנה של עצים.על הקורס: 

הקורס יתקיים בשלושה אתרים במקביל,
משק ווילר - משק מסחרי אורגני, 
משק חקלאי ביתי ביודינאמי,
גינות חקלאיות חינוכיות בבית ספר האנתרופוסופי 'יחיאל'. 

הקורס כולל ארוחות ולינה בשטח פתוח בחורשת אקליפטוס,
יש להצטייד בציוד לינה. 


עלות: 1,200 ש"ח 

20181105_154127.jpg


יום שישי:
10:00-11:00 פתיחה: היכרות בין המשתתפים וסיור מקדים במשק
11:00-12:00 מבט חדש על חקלאות: 5 עקרונות מנחים לחקלאות ביו דינאמית
12:00-12:45 ארוחת צהריים
12:45-14:00 תרגיל: חקר תהליכים בטבע בעזרת עבודה אומנותית בחימר
14:10-15:00 הכוחות המעצבים את הטבע: היכרות עם התכשירים הביו דינאמיים
15:00-16:30 קומפוסט מרוכז - תאוריה והכנת חומר גלם
16:30-18:00 יישום קומפוסט מרוכז ותכשיר 500 בשטח
18:00-20:00 מנוחה וארוחת ערב
20:00-21:30 הרחבה למי שמעוניין: הקרנת סרט ושיחה על ביודינאמי בארץ ובעולם

יום שבת:
07:00-07:45 הליכה שקטה במשק
07:45-08:30 ארוחת בוקר קלה
08:30-10:30 מקצבים של הטבע - לוח שנה ביודינאמי - תאוריה
10:30-10:45 הפסקה
10:45-11:30 לוח זריעה ושתילה תרגול תכנון חקלאי
11:40-12:30 ארוחת צהריים 
12:30-14:00 עבודה עם עצים בגישה ביודינאמית - תאוריה ומעשה
14:00-15:30 הפסקה 
16:00-17:00 כלכלה חקלאית וחברה בגישה ביודינאמית
17:00-17:30 סיכום 

 

תוכנית הקורס

bottom of page