top of page

שניים וחצי מליון דונם כדי לצאת מהבעיה?

הדוד אלברט (איינשטין) אמר פעם "אי אפשר לצאת מבעיה בעזרת אותו דפוס חשיבה שהוביל אליה".

זה אחד הטיעונים המרכזיים מדוע אני עובד ומקדם את הגישה הביולוגית דינאמית לחקלאות.

הביודנאמיקה שמעובדת היום על כ- 2,518,415 דונם חקלאים ברחבי העולם (שטחים מוסמכי דמטר) מביאה תובנות מעשיות בנות 100 שנה של איך אנחנו יכולים להבין את המערכת החקלאית, מה מוביל את החיוניות שלה

וכיצד אנחנו כחברה יכולים להשיב לעטרה תרבות חקלאית (agri-culture)

כזו המכבדת את כל החברים בשרשרת החיים. קריאת המידעון המלא, בלינק המצורף: https://www.adama-biodynamics.com/so/91O5DPCxW?languageTag=en


Featured Posts
Recent Posts
Archive

הצטרפות לרשימת התפוצה של אדמה חיה

לכל העדכונים

Search By Tags
אין עדיין תגים.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page