top of page

מעצימים חקלאים
בפיתוח חוסן אגרואקולוגי
באמצעות ממשקים

ביולוגים דינמיים   

אגרונומיה מקצועית, התייעלות כלכלית, אימפקט אקלימי 

משפט פתיחה על חקלאות

מורכבות, מקומיות, בשירות החיים

הגישה שלנו 
אגרואקולוגיה, ניהול מוכוון יעדים, ניהול תהליכים, ניהול שירותי מערכת אקולוגית

תהליכים מעודנים באגרונומיה איכותיים, אגרואקולוגים ביולוגים דינאמיים

הגישה שלנו היא שאנחנו עוזרים לבנות יכולות אצל החקלאי

PNG LOGO.png
WAVE_edited.png

הפתרונות שאנו מספקים

אנחנו מאמינים בלכתוב משפט ממש עוצמתי שאומר הכל על הגישה שלנו

Biodynamic Agriculture

ניהול פרויקטים

פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים.

Biodynamic Agriculture

מוצרים

פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים. פה מופיעה פסקה קצרה על מוצרים.

Biodynamic Agriculture

ייעוץ חקלאי

פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי. פה מופיעה פסקה קצרה על ייעוץ חקלאי.

Biodynamic Agriculture

קורסים והכשרות

פה מופיעה פיסקה קצרה על הקורסים וההכשרות שלנו. פה מופיעה פיסקה קצרה על הקורסים וההכשרות שלנו. פה מופיעה פיסקה קצרה על הקורסים וההכשרות שלנו. פה מופיעה פיסקה קצרה על הקורסים וההכשרות שלנו. פה מופיעה פיסקה קצרה על הקורסים וההכשרות שלנו. פה מופיעה פיסקה קצרה על הקורסים וההכשרות שלנו. פה מופיעה פיסקה קצרה על הקורסים וההכשרות שלנו. פה מופיעה פיסקה קצרה על הקורסים וההכשרות שלנו.

WAVE_edited.png
IMG-20240603-WA0019.jpg

אשמח להצטרף לרשימת התפוצה ולשמוע על כל העדכונים והאירועים!

תודה שהצטרפת!

מתעניין לגבי:
WAVE_edited.png

שותפינו לדרך...

הכשרות וקורסים

תת כותרת קורסי שטח בינלאומיים

big-20180717_100713.jpg

איטליה-גרמניה  >  6-16.8.2024

חקלאות ביודינאמית - שפע ומגוון

dbee04b246b240aaa04ab9e95db24d1f.webp

יון  >  13-18.1.2025

ייצור ואיכות שמן זית

20180716_101328.jpg

צרפת  >  21-25.10.2024

גידולי שדה ביודינאמיים

תת כותרת הקורס השנתי

IMG-20240426-WA0019.jpg

 פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקורס השנתי שלנו פה צריכות להיות כמה מילים על הקו

יקב חרשים (2).jpg
bottom of page